Matti Heikkisen ja Maija Hakalan blogihaastattelu urheilu-uran aikaisesta yritysyhteistyöstä GRK:n kanssa

Julkaistu 05.01.2022

Maija Hakalan ja Matti Heikkisen urheilu-uran aikainen yritysyhteistyö johti rekrytointiin GRK:hon

Mitä tarkoittaa urheilijan kokonaisvaltainen tukeminen?

-Ei pelkkää rahallista tukea vaan muutakin yhteistyöhyötyä, vastaa kysymykseen Hämeenlinnan hiihtoseuraa koko uransa edustanut hiihtäjä Maija Hakala heti napakasti.

Vantaan hiihtoseuraa vuosina 2008-2019 edustanut maailmanmestari Matti Heikkinen lisää:

-Urheilijan ura on rajallinen osa elämää. Yritysyhteistyötä tehdään koko uran ajan. On hyvä nähdä sen yhteistyön jatkuvan, mikä jättää jälkensä myös uran jälkeiseen elämään.

Molemmat maastohiihtäjät ovat jo päättäneet aktiivisen huippu-urheilu-uran, Hakala kansallisella tasolla ja Heikkinen kansainvälisellä tasolla. Sekä Hakala että Heikkinen omaavat menestyksekkään uran jäljiltä vahvan henkilökohtaisen kokemuksen kokonaisvaltaisesta ja pitkäjännitteisestä urheilija-yritysyhteistyöstä. Tämä yhteistyö on myös johtanut molempien rekrytoitumiseen GRK Infra Oy:hyn. Hakala aloitti työt GRK:ssa kuluneen vuoden huhtikuussa ja Heikkinen vastaavasti neljä kuukautta sitten syyskuussa.

 Maija Hakala edusti koko uransa Hämeenlinnan hiihtoseuraa (Kuva: Anu Uhotoinen).

Luottamus yhteistyön pohjana

Heti keskustelun alussa Heikkinen nostaa keskusteluun erittäin keskeisen käsitteen – luottamuksen.

Mitä luottamus sitten käytännössä tarkoittaa urheilijanäkökulmasta?  

– Osaksi esimerkiksi sitä, että yhteistyösopimus ei ole katkolla. Ei tarvitse pelätä tai kyseenalaistaa sitä, että saako uuden sopimuksen vaikka olisi tullut hieman heikompi kausi tuloksellisesti. Olen pystynyt koko ajan pitkäjänteisesti keskittymään urheiluun, toteaa Hakala napakasti.  

– Tällainen tunne välittyi GRK:n kanssa käydyissä keskusteluissa urani aikana, lisää Hakala ja viittaa pitkäaikaiseen tukijaansa GRK:n.  

Tähän Heikkinen vielä lisää:

– GRK:ssa kaikki perustuu siihen, että työmaalla tehdään tulos. Urakat ovat kaiken perusta. Samalla tavalla sain itsekin keskittyä näiltä osin urheilu-uralla työn ja tuloksen tekemiseen.

Sekä Hakala että Heikkinen painottavat myös henkisen tuen merkitystä. Tätä tukea molemmat hiihtäjät kokivat saaneensa GRK:n Keijo Haavikolta yli 10 vuotta kestäneen yhteistyön aikana.

– Keijo kyseli ja varmisteli usein myös urheilun ulkopuolisen elämän asioista kuten opiskelujen etenemisestä. Tämä loi itselleni luottamusta yhteistyöhön, toteaa Hakala.

Myös Heikkinen koki tärkeäksi syvällisemmän henkisen tuen.

– Kokonaisvaltainen henkinen tuki ihmiseltä ihmiselle on tärkeää. Käytännössä tämä näkyi muun muassa Keijon kanssa käydyissä keskusteluissa muuhun kuin urheiluun liittyvissä asioissa.

Matti Heikkinen edusti menestysvuosiensa aikana Vantaan hiihtoseuraa (Kuva: Arto Suikka)

 Hiihtoseuroilla tärkeä merkitys hiihtäjien yhteistyösuhteiden kehittämisessä

Hakala nostaa esiin myös oman hiihtoseuran merkitystä kestävien yritysyhteistyösuhteiden luomisessa.       

– GRK on ollut vuodesta 2011 asti yhteistyökumppani. Yhteys GRK:hon syntyi  Hämeenlinnan hiihtoseurassa vaikuttaneen Sirpa Korkatin kautta.  

Tiivis yhdessä olo edistää verkostoitumista. Näin kävi myös Korkatin ja GRK:n tapauksessa. – Sirpa ja Keijo matkasivat tuolloin Pirkan soudusta samassa autossa ja tuolla automatkalla käydyistä keskusteluista yhteistyö lähti liikkeelle. Aluksi GRK tuki Hämeenlinnan hiihtoseuran viestijoukkuetta, sittemmin myös henkilökohtaista hiihtouraani.

Heikkisen ja GRK:n yhteisen taipaleen alkutahdit lyötiin jo 2008, jolloin Heikkisen yhteistyö alkoi silloisen Niska & Nyyssönen Oy:n kanssa. Niska & Nyyssönen Oy:ssä vaikutti tuolloin GRK:hon myöhemmin siirtyneitä henkilöitä, mitä myöden myös yhteistyö siirtyi GRK:hon. Myös Heikkinen korostaa hiihtoseurojen tukea. Hän jaottelee oman hiihtouransa kolmeen vaiheeseen.  

– Koko ura jäsentyy seuranvaihtoperiodien mukaan. Kasvuvaihe Kainuun hiihtoseurassa 9-18 vuotiaana, kehitysvaihe (19-25v.) Joutsan pommissa ja menestysvaihe 25-vuotiaasta uran loppuun saakka Vantaan hiihtoseurassa. Seuratuki on ollut kaikissa muodoissaan ihan ratkaisevaa. Edesmenneen Vantaan hiihtoseuran markkinointivastaavan Arto Suikan tuki oli tärkeää. Ilman sitä ei olisi syntynyt sitä aihiota, missä parhaat urheiluvuodet elettiin.

”Urheilijan arvot pitää olla linjassa yrityksen kanssa”

”Mielikuva”-käsitettä Heikkinen viljelee muutamaan otteeseen omassa puheessaan. Eritoten, kun keskustellaan hänen nykyisestä suhteestaan urheilusponsorointiin.

– Saan lähes päivittäin viestejä urheilusponsorointiin liittyen, toteaa Heikkinen.

Nyt hänen yhtenä tehtävänään on käsitellä urheilijoiden sponsorointiesityksiä. Vielä muutama vuosi sitten asetelma oli päinvastainen.

– Urheilijalla pitää olla arvot. Arvojen pitää olla linjassa yrityksen kanssa, joten mietinkin usein, että mahtuvatko arvot GRK:n sapluunaan? Koskettaako tämä meidän henkilöstöä? Mielikuvien maailmassa on tärkeä tavata ihmisiä. Hyvä kotikasvatuskin on tärkeää, mikä näkyy ihan jo henkilötapaamisissa silmiin katsomisesta ja tervehtimisestä lähtien, lisää Heikkinen.

Myös Hakala painottaa mielikuvien merkitystä.

– Ihmisen some-käyttäytymisen luoma mielikuva saattaa olla erilainen kuin fyysisessä kohtaamisessa.

 GRK tukee vahvasti maastohiihtoa – Vantaan hiihtoseuran naishiihtäjät pitävät GRK:n lippua korkealla (Kuva: Kalmer Tramm)

Urheilijan tukeminen on parhaimmillaan onnistunut rekrytointiprosessi

Sekä Hakala että Heikkinen ovat siis varsin tuoreita rekrytointeja GRK:ssa. Koulutukseltaan ympäristö- ja energiatekniikan DI insinööri Hakalan toimenkuvaan kuuluu toimistoinsinöörin tehtäviä kuten esimerkiksi laskutusta, dokumentointia ja raportointia ympäristöliiketoiminnan puolella. Kauppatieteen kandidaatiksi opiskelleen Heikkisen vastuualueena on markkinoinnin ja viestinnän johtaminen lähes tuhat henkilöä työllistävässä yrityskonsernissa.

– Työn tekemisen meininki ja ilmapiiri. Täällä tehdään töitä hihat käärittyinä. Se viehätti GRK:ssa jo urheilijaura-aikoina – siihen oli helppo samaistua omasta urheilijanäkökulmasta, kuvailee nykyinen GRK:n markkinointijohtaja Heikkinen jo urheilu-uran aikana syntyneitä ajatuksiaan nykyisestä työnantajastaan.

Samansuuntainen ajattelu työn tekemisestä loi Heikkiselle positiivista työnantajamielikuvaa jo urheilijauran aikana sekä ajatuksia siitä, että voisi joskus työskennellä GRK:ssa. Myös Hakalalle työnantajamielikuva oli tärkeä. Tärkeitä kokemuksia olivat muun muassa GRK:n henkilöstön yhteisiin tilaisuuksiin osallistumiset, joista eräs mieleenpainuvimmista oli Hakalan osallistuminen Jukolan viestiin GRK:n joukkueessa.

-Kymmenen vuotta kestänyt rekrytointiprosessi, määrittelee Heikkinen hauskasti GRK-yhteistyön. Tässä lauseessa on kuitenkin merkittävä oppi niin urheilijauraa ja urheilun jälkeistä työuraa pohtiville nuorille kuin urheilun tukemista pohtiville yrityksille. Parhaimmillaan molemmat osapuolet hyötyvät urheilijan tukemisesta vielä pitkään urheilu-uran jälkeenkin.

Teksti: Tero Uusitalo 

Lähteet:

Maija Hakalan ja Matti Heikkisen haastattelu 21.12.2021.

GRK Infra Oy internet-sivut. www.grk.fi. Luettu 20.12.2021. 

Hiihtoliiton tulossivut. tulokset.hiihtoliitto.fi. Luettu 21.12.2021.

Pääyhteistyökumppanit

Meillä käy: