Vantaan Hiihtoseura sai avustusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

Julkaistu 16.12.2019

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunginhallituksen 17.12.2018 hyväksymä kaupunkitasoinen toimintakokonaisuus. Ohjelma toteutetaan vuosina 2019–2021, ja sen toteutukseen on budjetoitu vuosittain kaksi miljoonaa euroa. 

Toimintaohjelmaa toteutetaan alueellisesti parantamalla valittujen kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille. Tämän lisäksi toimintaohjelmassa on kaupunkitasoisia toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksellä päätettiin osoittaa myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman vuoden 2019 määrärahasta 200 000 euroa jaettavaksi erityisavustuksina yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen yhteistoimintaryhmille. 

Vantaan Hiihtoseura ry sai haussa 15 000 euroa. Summa tullaan käyttämään liikunnallisen elämäntavan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen järjestämällä kerhotoimintaa, luentoja ja tapahtumia.

Pääyhteistyökumppanit

Meillä käy: